Wet VTH per 14 april 2016 in werking

De wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) treedt op 14 april in werking. Op 13 april is de tekst gepubliceerd in het Staatsblad respectievelijk de Staatcourant.

Gemeenten en provincies moeten een verordening kwaliteit VTH vaststellen. De VNG en het IPO hebben daarom een modelverordening kwaliteit VTH opgesteld.

De gemeenteraad heeft met dit model een handvat bij het opstellen van een gemeentelijke verordening over de kwaliteit van de uitvoering van taken op het gebied van vergunningverlening,toezicht en handhaving. De verordening gaat over alle Wabo-taken en bevat output- en outcomedoelen.