Overheden

We maken het werk van inspecteurs een stuk makkelijker. Tijdens een inspectie is direct duidelijk welke wettelijke voorschriften van toepassing zijn. Controlepunten zijn voorzien van  een toelichting en de wettekst zelf is direct beschikbaar. Bevindingen, notities en foto’s worden eenvoudig vastgelegd en automatisch in het bezoekrapport opgenomen. Aanschrijvingsbrieven zijn direct gereed en geconstateerde tekortkomingen zijn voorzien van de juiste juridische grondslag en omschrijving.

 

Big8_360hoogOnze diensten dragen bij aan het professionaliseren van de handhaving en geven invulling aan verschillende kwaliteitscriteria. Bijvoorbeeld de verplichte monitoring.

U heeft altijd een actueel inzicht in de voortgang van het werk(programma). Daarbij heeft u ook een goed inzicht in de inhoudelijke resultaten. Waar is op gecontroleerd? Bij welke activiteiten en artikelen zijn overtredingen aangetroffen? Het stelt u in staat steeds beter prioriteiten te stellen.

 

 

Hoe we uw organisatie kunnen ondersteunenappstore

Software: online services en apps waarmee inspecties uitgevoerd worden.

Business Intelligence zodat u altijd een actueel inzicht heeft in de voortgang en inhoudelijke resultaten van het toezicht.

Kennissets: controlelijsten voor inspecties op het gebied van het omgevingsrecht (milieu, bouw, brandveiligheid en bijzondere wetten zoals de Drank- en horecawet). Deze sets worden door ons aangepast bij wetswijzigingen. Als extra service is er de Checklistbuilder waarmee u uw eigen controlelijsten kunt samenstellen op basis van onze kennisset. U kunt daarbij ook eigen controlevragen toevoegen.

Voor welke dienst u ook kiest, we begeleid uw medewerkers en organisatie altijd om de overgang naar digitaal toezicht soepel te laten verlopen.
Beschikt u al over een inspectiesysteem? Dan kunt u gebruik maken van Checks. Onze controlelijsten kunt u dan gebruiken in uw eigen inspectiesysteem. Met een groot aantal leveranciers hebben wij afspraken zodat u onze lijsten direct kunt gebruiken in uw systeem. Ook uw eigen controlelijsten maken wij geschikt voor digitaal handhaven. Meer informatie.

 

Meer info? Neem contact met ons op.