Voorpublicatie wijziging AB: gewasbeschermingsmiddelen

Voorpublicatie wijziging AB: gewasbeschermingsmiddelen
Voorpublicatie van een een wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer met betrekking tot het gebruik en het lozen van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw. De regels voor agrarische bedrijven worden op twee onderwerpen aangescherpt. Glastuinbouwbedrijven dienen afvalwater dat gewasbeschermingsmiddelen bevat, te zuiveren. In de open teelten worden de teeltvrije zones van enkele g...
More