Wetgevingsoverzicht

Overzicht van alle wetgeving die in de kennisset van VinX is opgenomen.

 

industry-sunrise-clouds-fog-39553
Milieu

H1 en 2 – Algemene regels ten aanzien van alle activiteiten
3.1.1 – Bodemsanering en proefbronnering
3.1.2 – Lozen van grondwater bij ontwatering
3.1.3 – Lozen van hemelwater
3.1.4 – Behandelen van huishoudelijk afvalwater op locatie
3.1.4a – Behandeling van stedelijk afvalwater
3.1.5 – Lozen van koelwater
3.1.6 – Lozen tgv werkzaamheden aan vaste objecten
3.1.7 Handelingen in een oppervlaktewaterlichaam
3.1.8 Lozen tgv schoonmaken drinkwaterleidingen

3.1.9 Lozen van afvalwater tgv calamiteitenoefeningen

3.2.1 – Stookinstallatie (geen grote stookinstallatie)
3.2.2 – Installatie tbv reduceren aardgasdruk
3.2.3 – In werking hebben van een windturbine
3.2.4 – Installatie tbv rioolwater
3.2.5 – In werking hebben van een natte koeltoren
3.2.6 – In werking hebben van een koelinstallatie
3.2.7 – Wisselverwarmingsinstallatie
3.2.8 – Gesloten bodemenergiesysteem
3.3.1 – Afleveren brandstoffen motor- / spoorvoertuigen
3.3.2 –  Uitwendig wassen motor-, werk- of spoorvoertuigen
3.3.3 – Demonteren autowrakken/tweewielige motorvoertuigen
3.3.4 – Bieden van parkeergelegenheid in een parkeergarage
3.3.6 Het gebruik van hefschroefvliegtuigen bij ziekenhuizen
3.3.5 – Jachthaven voor pleziervaartuigen
3.4.1 – Opslaan van propaan
3.4.2 – Opslag in ondergrondse tanks van brandstof e.d.
3.4.3 – Opslaan en overslaan van goederen
3.4.5 – Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen
3.4.6 – Opslaan van drijfmest en digestaat
3.4.7 – Opslaan van vloeibare bijvoedermiddelen
3.4.8 – Het vullen van gasflessen met propaan of butaan
3.4.9 – Opslaan in bovengrondse opslagtank van olie e.d.
3.4.10 Opslaan of bewerken van ontplofbare stoffen of voorwerpen bij defensie-inrichtingen
3.4.11 Op- en overslaan van verwijderd asbest
3.5.1 – Telen of kweken van gewassen in een kas
3.5.2 – Telen en kweken van gewassen in een gebouw
3.5.3 – Telen van gewassen in de open lucht
3.5.4 – Waterbehandeling voor agrarische activiteiten
3.5.5 – Aanmaken/transporteren gewasbeschermingsmiddelen
3.5.6 – Het behandelen van gewassen
3.5.7 – Composteren
3.5.8 – Houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven
3.5.9 – Bereiden brijvoer voor eigen landbouwhuisdieren
3.5.10 Kleinschalig vergisten van uitsluitend dierlijke meststoffen
3.6.1 – Bereiden van voedingsmiddelen
3.6.2 – Slachten dieren of bewerken dierlijke bijproducten
3.6.3 – Industrieel vervaardigen voedingsmiddelen/dranken
3.7.1 – Binnenschietbanen
3.7.2 – Traditioneel schieten
3.7.3 – Gelegenheid voor beoefenen sport in de buitenlucht
3.7.4 – Recreatieve visvijvers
3.7.5 – Gewasbescherming op sport-/recreatieterrein
3.8.1 – Tandheelkunde
3.8.2 – Gemeentelijke milieustraat
3.8.3 Buitenschietbanen
3.8.4 Coaten of lijmen van planten of onderdelen van planten
3.8.5 Fokken, houden of trainen van vogels of zoogdieren
4.1.1 – Opslag gevaarlijke of CMR-stoffen in verpakking
4.1.2 – Opslag vuurwerk, pyrotechnische art. voor theater
4.1.3 – Opslaan van stoffen in opslagtanks
4.1.4 – Parkeren vervoerseenheden met gevaarlijke stoffen
4.1.5 – Gebruik/opslag van bepaalde organische peroxiden
4.1.7 – Opslaan van vaste kunstmeststoffen
4.3.1 – Mechanische bewerkingen van hout e/o kurk
4.3.2 – Reinigen, coaten of lijmen van hout e/o kurk
4.4.1 – Mechanische bewerkingen van rubber e/o kunststof
4.4.2 – Reinigen, coaten, lijmen van rubber e/o kunststof
4.4.3 – Rubbercompounds/verwerken rubber, polyesterhars ed
4.5.1 – Spaanloze bewerking e.d. van metalen
4.5.2 – Lassen van metalen
4.5.3 – Solderen van metalen
4.5.4 – Stralen van metalen
4.5.5 – Reinigen, lijmen of coaten van metalen
4.5.6 – Aanbrengen anorganische deklagen op metalen
4.5.7 – Beitsen of etsen van metalen
4.5.8 – Elektrolytisch/stroomloos aanbrengen metaallagen
4.5.9 – Drogen van metalen
4.5.10 – Aanbrengen van conversielagen op metalen
4.5.11 – Thermisch aanbrengen van metaallagen op metalen
4.5.12 – Lozen van afvalwater mbt metaalactiviteiten
4.5.13 Smelten en gieten van metalen
4.5a.1 – Mechanische bewerkingen van steen
4.5a.2 – Aanbrengen van lijmen, harsen of coatings op steen
4.5a.3 – Chemisch behandelen van steen
4.5a.4 – Het vervaardigen van betonmortel
4.5a.5 – Het vormgeven van betonproducten
4.5a.6 – Het breken van steenachtig materiaal
4.6.1 – Lozen van afvalwater (algemeen)
4.6.3 – Afleveren van vloeibare brandstof aan vaartuigen
4.6.4 – Afleveren brandstof anders dan aan wegverkeer ed.
4.6.5 – Onderhouden, repareren motoren, motorvoertuigen ed
4.6.6 – Onderhoud, repareren, afspuiten pleziervaartuigen
4.7.1 – Ontwikkelen/afdrukken van fotografisch materiaal
4.7.2 – Zeefdrukken
4.7.3 – Vellenoffset druktechniek
4.7.3a – Rotatieoffset druktechniek
4.7.3b – Flexodruk of verpakkingsdiepdruk
4.7a.1 – Bewerken, lijmen, coaten van papier of karton
4.7a.2 – Reinigen of wassen van textiel
4.7a.3 – Mechanische bewerking of verwerking van textiel
4.7a.4 – Lassen van textiel
4.7a.5 – Lijmen, coaten of veredelen van textiel, leer of bont
4.8.1 – Inwendig reinigen/ontsmetten van transportmiddelen
4.8.6 – In werking hebben acculader
4.8.9 – Crematorium of strooiveld
4.8.10 – Laboratorium of praktijkruimte
5.3.1 LPG-tankstations

F-gassen – Niet-natuurlijk koudemiddel: F-gassen
Ger. Stoffen – Niet-natuurlijk koudemiddel: Gereguleerde stoffen
Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen
Regeling gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen
Vwb – Vuurwerkbesluit: consumenten en evenementen
BRZO – Interne audit BRZO_VBS
Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie

WHVBZ – Zwemwaterkwaliteit:
WHVBZ – A Openbare baden
WHVBZ – M Medische baden
WHVBZ – S Semi-openbare baden
WHVBZ – Aërosolvormende locaties aanwezig
WHVBZ – cat B
WHVBZ – cat C

WKO – WKO

Asbest – Asbest Signaaltoezicht
Asbest – Toetsen asbest inventarisatierapport
Asbest – Controle op asbestverwijdering

PGS 7
PGS 8
PGS 9
PGS 13 (versie 2005)
PGS 13:2009
PGS 15:2005 (en errata tm 2008)
PGS 15:2011 v1.1 (dec. 2012)
PGS 16:2010 versie 1.0 (09-2010)
PGS 19:2008 versie 0.1 (2-2009)
PGS 19:2013 versie 1.0 (oktober 2013)
PGS 23
PGS 25:1998 (6-2005)
PGS 25:2009 v1.2 (nov. 2012)
PGS 28:2000 (3-2005)
PGS 28:2011 v1.0 (dec. 2011)
PGS 30:1999 (2-2009)
PGS 30:2011 v1.0 (dec. 2011)
PGS 33-1: 2013 versie 1.0 (juni 2013)

 

pexels-photo-47221
Bouw en brandveiligheid

Planfase en bestaande Bouw. Gebruiksfunctie:
1. Woonfunctie
1a. In een woongebouw
1b. Voor zorg
1c. Voor zorg met een g.o. > 500 m2
1d. Andere woonfunctie voor zorg
1e. Woonwagen
1f. Voor kamergewijze verhuur
1g. Andere woonfunctie
2. Bijeenkomstfunctie
2a. Kinderopvang
2b. Voor kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar
2c. Voor kinderopvang met bedgebied
2d. Andere kinderopvang
2e. Voor alcoholgebruik
2f. Voor het aanschouwen van sport
2g. Andere bijeenkomstfunctie
3. Celfunctie
3a. In een cellengebouw
3b. Andere celfunctie
4. Gezondheidszorgfunctie
4a. Met bedgebied
4b. Andere gezondheidszorgfunctie
5. Industriefunctie
5a. Lichte industriefunctie
5b. Andere industriefunctie
6. Kantoorfunctie

7. Logiesfunctie
7a. In een logiesgebouw
7b. Andere logiesfunctie
8. Onderwijsfunctie
8a. Voor basisonderwijs
8b. Andere onderwijsfunctie
9. Sportfunctie

10. Winkelfunctie

11. Overige gebruiksfunctie
11a. Voor het personenvervoer
11b. Voor het stallen van motorvoertuigen
11c. Andere overige gebruiksfunctie
12. Bouwwerk geen gebouw zijnde
12a. Wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m
12b. (andere) tunnel of tunnelvormig bouwwerk voor verkeer
12c. (ander) bouwwerk geen gebouw zijnde

Bouw: realisatiefase iTP
Realisatiefase: iTP Bouw
Realisatiefase: Wonen
Wonen cat I (eenvoudig)
Wonen cat I (complex)
Wonen cat II
Wonen cat III
Dakkapel
Realisatiefase: Publiek en bedrijf
Publiek-Bedrijf cat I
Publiek-Bedrijf cat II
Publiek-Bedrijf cat III

Slopen: iTP

Besluit energieprestatie gebouwen
Regeling energieprestatie gebouwen

Asbest: zie milieu

 

pexels-photo-87224
Bijzondere wetten

Bijzondere wetten
Drank- en horecawet
Horecabedrijf
Slijterij
Paracommerciële instelling

APV (optie)