Management info

 

Met VinX heeft u altijd een actueel inzicht in de handhavingsresultaten. U voldoet daarmee aan de wettelijke verplichtingen op grond van de kwaliteitscriteria. Omgevingsdiensten kunnen deze rapportages ook per gemeente maken.

De managementinformatie maakt probleemgericht en risicogestuurd handhaven mogelijk. Analyses laten zien welke bedrijfstakken wel of juist niet goed wetgeving naleven, welke gebieden relatief veel tekortkomingen opleveren en welke wettelijke voorschriften goed dan wel niet goed nageleefd worden.

Met andere woorden: VinX biedt u de verplichte probleemanalyse en u kunt direct aan de slag die handhavingsactiviteiten te selecteren die het meeste zullen bijdragen aan een verbeterd naleefgedrag.