Controlelijsten

Onze kennisset bevat het omgevingsrecht. De wetgeving op het gebied van bouw, brandveiligheid, milieu en bijzondere wetten zijn door ons uitgewerkt in controlelijsten.

Wetswijzigingen houden wij voor u bij en we passen de controlelijsten daarop aan. Dat scheelt u veel tijd en het voorkomt dat op verouderde wetgeving wordt gecontroleerd.

 

Wilt u meteen het totaal overzicht van alle uitgewerkte wetgeving? Kijk dan hier.

 

industry-sunrise-clouds-fog-39553
Milieu

Het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling staan centraal. Van alle activiteiten (exclusief par. 5.1 en 5.2) zijn de wettelijke eisen vertaald naar controlepunten en als afzonderlijke controlelijsten beschikbaar.

In het besluit en de regeling worden voorschriften uit een PGS van toepassing verklaard. In al die gevallen zijn ook de PGS voorschriften uitgewerkt en  opgenomen in de controlelijsten.

Naast het Activiteitenbesluit is nog meer milieuwetgeving uitgewerkt. Onder meer onderdelen uit de Wet milieubeheer, de regelgeving voor niet natuurlijke koudemiddelen (Europees en nationaal), het Vuurwerkbesluit en de regelgeving voor zwemwater.

Kijk hier voor het totaaloverzicht.

 

Werken met branches

Werkt u liever met lijsten per branche? Dat kan ook. Aan iedere branche kunnen de relevante activiteiten worden gekoppeld.

 

Landelijke controlelijsten

Landelijke controlelijsten van PIM/ICTU of iTP zijn eveneens opgenomen; sterker we werken er vaak zelf aan mee, zoals bij asbest.

 

 

pexels-photo-47221
Bouw en brandveiligheid

 

Bij bouw en brandveiligheid staat het Bouwbesluit 2012 centraal. De gebruiksfuncties vormen het uitgangspunt zodat per gebruiksfunctie de relevante eisen direct duidelijk zijn. Dat heeft onder meer als voordeel dat alle aansturingsartikelen al door ons zijn verwerkt in de controlelijsten.

Zowel nieuw- als bestaande bouw en sloop zijn uitgewerkt. Verbouw en tijdelijke bouw volgen nog.

Ook zijn de iTP lijsten voor met name de realisatiefase beschikbaar. Deze zijn voor de verschillende categorieën woningen en utiliteitsbouw uitgewerkt.

Kijk hier voor het totaaloverzicht.

 

Bijzondere wetten

pexels-photo-87224

Bijzondere wetgeving zoals de Drank- en horecawet is beschikbaar. Het is ook mogelijk (als maatwerk) de APV op te nemen in de kennisset.

Kijk hier voor het totaaloverzicht.

 

Integrale controles

7VRjBuoQRG6b0U7sIqjk_ConstructionNight_wide2

Inspecties kunnen integraal worden uitgevoerd waarbij in één keer op alle geldende milieu-, bouw-, brandveiligheids- en overige wettelijke voorschriften gecontroleerd kan worden.

Kijk hier voor het totaaloverzicht.