Voorpublicatie van wijziging van oa AB en Bor

Dit wijzigingsbesluit bevat een verzameling wijzigingen van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit omgevingsrecht, het Besluit milieueffectrapportage, het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 en het Besluit emissiearme huisvesting en bevat de intrekking van het Besluit kleiduivenschieten milieubeheer. Het gaat onder meer om kleine redactionele correcties, verduidelijkinge...
More

Dwingende NEN-normen kosteloos in te zien

Dwingende NEN-normen kosteloos in te zien
Sinds 1 januari 2016 zijn NEN-normen waarnaar 'dwingend' wordt verwezen in de regelgeving kosteloos in te zien via het online portaal NEN Connect van het NEN. Om hiervan gebruik te maken moet u een gratis account aanmaken. Er is sprake van een dwingende verwijzing in regelgeving in twee gevallen: als het verplicht is aan de norm te voldoen als de norm niet verplicht is, maar...
More