Safety Deal LPG-autogastankstations

Posted on
In de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) zijn de afstanden voor externe veiligheid voor LPG-tankstations gewijzigd per 29 juni 2016. Deze wijziging maakt deel uit van een totaalpakket waartoe ook behoren de Circulaire effectafstanden externe veiligheid LPG-tankstations en de Safety Deal hittewerende bekleding op LPG-tankwagens tussen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de L...
More

Veiligheid RVS-constructies in zwembaden

Posted on
Per 1 juli 2016 wordt de Regeling Bouwbesluit 2012 gewijzigd. Met deze wijzigingsregeling wordt een verplichting in de Regeling Bouwbesluit 2012 opgenomen om onderzoek te doen naar de staat van roestvaststalen constructies in zwembaden. (meer…)
More

AMvB’s Omgevingswet: consultatie per 1 juli 2016

De AMvB’s bij de Omgevingswet gaan 1 juli 2016 in consultatie. Dit heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu laten weten aan de bestuurlijke en maatschappelijke partijen die bij de ontwikkeling van de Omgevingswet zijn betrokken, waaronder de VNG. De inspraaktermijn loopt vanwege de vakantieperiode langer door, namelijk tot 1 oktober.
More

Wet VTH per 14 april 2016 in werking

De wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) treedt op 14 april in werking. Op 13 april is de tekst gepubliceerd in het Staatsblad respectievelijk de Staatcourant. Gemeenten en provincies moeten een verordening kwaliteit VTH vaststellen. De VNG en het IPO hebben daarom een modelverordening kwaliteit VTH opgesteld. De gemeenteraad heeft met dit model een handvat bij het opstell...
More

Voorpublicatie tot wijziging van de Ar en Ror

Deze wijzigingsregeling bevat ten eerste een wijziging van de Activiteitenregeling milieubeheer en de Regeling omgevingsrecht ter correctie op omissies en onduidelijkheden van de zogenaamde ‘vierde tranche wijziging’ van deze regelingen. Deze regeling herstelt deze onjuistheden, waarbij nadrukkelijk geen inhoudelijke aanpassingen zijn beoogd ten opzichte van de bedoelingen van de wetgever van...
More