Asbest apps van Vinx

De landelijke controlelijsten voor asbestverwijdering zijn in de afgelopen periode geactualiseerd. VinX heeft deze beschikbaar voor u  in verschillende apps.

De landelijke lijsten maken deel uit van het PIM/ICTU-project Uniformeren controlelijsten asbest (Risicogestuurd toezicht in de asbestketen door betere informatie uitwisseling).

Om een landelijke aanpak van risicogestuurd toezicht en handhaven in de asbestketen mogelijk te maken, is het van belang om de manier waarop geïnspecteerd wordt meer te uniformeren.

VinX heeft de landelijke controlelijsten asbest gedigitaliseerd. Deze zijn nu voor iedereen digitaal beschikbaar als:

  • speciale VinX Asbest App voor iOS, Android en Windows
  • onderdeel van VinX online
  • digitale lijst, geschikt voor gebruik in digitale inspectiesystemen van andere leveranciers

Dat betekent dat er voor iedereen een geschikte oplossing is om de asbestcontroles te kunnen gaan uitvoeren volgens de landelijke standaard.

Meer informatie?

We informeren u graag over de mogelijkheden die we hebben voor uw organisatie. Neem voor meer informatie contact met ons op.