AMvB’s Omgevingswet: consultatie per 1 juli 2016

De AMvB’s bij de Omgevingswet gaan 1 juli 2016 in consultatie. Dit heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu laten weten aan de bestuurlijke en maatschappelijke partijen die bij de ontwikkeling van de Omgevingswet zijn betrokken, waaronder de VNG.

De inspraaktermijn loopt vanwege de vakantieperiode langer door, namelijk tot 1 oktober.