Dwingende NEN-normen kosteloos in te zien

Sinds 1 januari 2016 zijn NEN-normen waarnaar ‘dwingend’ wordt verwezen in de regelgeving kosteloos in te zien via het online portaal NEN Connect van het NEN. Om hiervan gebruik te maken moet u een gratis account aanmaken.

Er is sprake van een dwingende verwijzing in regelgeving in twee gevallen:

  • als het verplicht is aan de norm te voldoen
  • als de norm niet verplicht is, maar een andere oplossing wel gelijkwaardig moet zijn aan de norm waar naar wordt verwezen

Het kabinet besloot in 2011 dat nationale NEN-normen waarnaar dwingend wordt verwezen in de regelgeving kosteloos moeten zijn in te zien. Sinds 1 januari 2016 kan dat dus via het portaal NEN Connect.

Meer informatie:

 

Bron: InfoMil.